Grænfáni

Snælandsskóli -skóli á grænni grein

Snælandsskóli er í hópi þeirra skóla sem flagga Grænfánanum og er þar með skóli á grænni grein. Fulltrúar frá stýrihóp Grænfánans og Landverndar komu og veittu skólanum fánann í maí 2004. Fáninn er veittur til tveggja ára í senn. Mikil hátíð var í skólanum af þessu tilefni. Sýning var á þeim verkum nemenda sem tengjast Grænfánanum og verkstæðisvinna var í gangi. Þar fengu nemendur og gestir að vinna að hinum ýmsu verkefnum.

Grænfáninn er viðurkenning fyrir vinnu skólans að umhverfismálum. Skólar á grænni grein er alþjóðlegt verkefni til að auka umhverfismennt og styrkja umhverfisstefnu í skólum, eins og segir á heimasíðu Lanndverndar: http://landvernd.is (Opnast í nýjum vafraglugga). Þar er hægt að lesa nánar um Grænfánann, m.a. um skrefin 7, sem skólar þurfa að stíga til þess að fá fánann. Hér á þessarri síðu má sjá þær áherslur sem Snælandsskóli hefur kosið að fara í verkefninu.

Umhverfisráð

Í skólanum er umhverfisráð. Í ráðinu eru fulltrúar kennara, annars starfsfólks og foreldra. Ennfremur eru nemendur úr öllum bekkjum miðstigs og unglingastigs. Nemendur í ráðinu hafa búið til umhverfisreglur sem eru í hverri stofu. Þeir fylgjast með að þeim sé framfylgt.

Umhverfissáttmáli skólans

Snælandsskóli vill að nemendur
…hafi jákvætt viðhorf til alls lífs og umhverfis
…fái þekkingu á umhverfi sínu og ferlum náttúrunnar
…verði hæfir til að leita lausna á þeim vandamálum sem steðja að náttúrunni vegna umsvifa mannsins
…fái tækifæri til að vinna að verkefnum sem stuðla að bættu umhverfi

Markmið 2010 – 2012

 1. Að nýta nýju útikennsluaðstöðuna skipulega i kennslu allra árganga og sérgreina.
 2. Að kenna nemendum hugtakið sjálfbær þróun, hvað það þýðir og hverju það skiptir fyrir heiminn og vinna verkefni því tengd.
 3. Að kynna nemendum á miðstigi og í unglingadeild sérstaklega loftlagsbreytingar og vinna verkefni tengd því.
 4. Að hefja samvinnu við leikskóla hverfisins sem eru einnig á grænni grein.
 5. Að auka nemendalýðræði og kynna enn frekar lýðræðisleg vinnubrögð.

Markmið 2008 -2010

 1. Að bekkjarfundir  verði teknir undir umhverfismál  a.m.k. 1x á önn ( og skrifuð fundargerð).
 2. Að  auka hlutfall þeirra sem ganga eða hjóla í skólann.
 3. Að lögð verði meiri áhersla á útikennslu.
 4. Að einn dagur á ári verði Umhverfis- og heilsudagur Snælandsskóla.
 5. Að fræða nemendur um vinnuvernd og vinnuvistfræði.

Markmið 2006- 2008

 1. Að keyptar séu vörur með umhverfismerki s.s. Svansmerktar vörur. Upplýsingar um umhverfismerki er hægt að fá heimasíðu Umhverfisstofnunar, www.ust.is, undir liðnum umhverfisstjórnun.
 2. Að gerð verði útikennsluáætlun fyrir skólann.
 3. Að gefa gömlum hlutum nýtt líf ( gerðir upp gamlir hlutir s.s. hjól, húsmunir og fatnaður). Með þessu er aukin virðing fyrir verðmætum.
 4. Umhverfisþemu ferði fest í sessi á yngsta stigi
 5. Að upplýsingar til heimila og annað séu sendar í tölvupósti eins og frekast er kostur. Þannig sé sparnaður á pappír og prenti.

Í upphafi árið 2004 settum við okkur 5 markmið til að vinna eftir. Þau voru:

Að minnka úrgang og að flokka sorp.
Við flokkum pappír, spilliefni, lífrænan úrgang, kerti, gosumbúðir, ál, gler, efni og garn.
Að endurvinna

.
Við endurvinnum m.a. úr pappír, efni og kertum.
Að græða umhverfið.
Við gróðursetjum á skólalóð og í Fossvogsdal og ræktum í skólagörðum.
Að minnka mengun.
Við hvetjum fólk til að ganga í skólann og höfum bílana ekki í lausagangi..
Að bæta samfélag manna.
Við hjálpumst að og hjálpum öðrum.
Við kennum eldri borgurum á tölvur og við prjónum teppi fyrir ungbörn í Afríku.

Nokkur verkefni sem unnin hafa verið í tengslum við Grænfánann:

 • Saumaðar eru töskur og pennaveski úr gömlum gallabuxum
 • Endurvinnsa úr pappír. M.a. eru búnar til skálar úr æfingarblöðum fyrir samræmd próf í 4. bekk.
 • Yngsta stig: Búin eru til bókakassar úr kössum undan morgunkorni
 • Yngsta stig: Búin til pennabox úr niðursuðudósum.
 • Í mest allt föndur er notað verðlaust efni.
 • 8.bekkur gerir kannanir um samgöngumáta og við reynum að minnka mengun.
 • Við ræktum í beðunum á skólalóðinni.
 • Við erum með reit í skólagörðum. 3. bekkur setur við niður að vori og 4. bekkur tekur upp að hausti. Afurðirnar eru nýttar í heimilisfræði.
 • Við prjónum teppi úr gömlu garni. Teppin eru send til ungbarna í Afríku. Krakkar á miðstigi hafa umsjón með þessu verkefni.
 • 9. bekkur kennir öldruðum á tölvur.
 • Við höldum áfram með þessi verkefni og fleiri verkefni. Við munum enn fremur bæta við verkefnum sem stuðla að betra samfélagi og betra umhverfi.