Skólasafn

Bókasafn skólans eða skólasafnið leitast við að vera lifandi upplýsinga- og menningarmiðstöð skólans.

Safnkostur Í skólasafni

Snælandsskóla er gott úrval bóka og annarra gagna sem nýtast  í skólastarfinu. Skráður safnkostur, rúm 18.000 eintök í byrjun árs  2015, er skráður í Gegni sem er landskerfi  íslenskra bókasafna. Upplýsingar um safnkost er öllum aðgengilegur á netinu. www.gegnir.is (Opnast í nýjum vafraglugga).

Lestur

Mikil áhersla er lögð á stuðning við lestrarnám nemenda og að viðhalda áhuga nemenda á lestri og bókmenntum. Áhersla er lögð á að útvega lesefni við hæfi og velja bækur sem vekja áhuga nemenda. Skólasafnskennari skipuleggur í samráði við kennara ýmis lestrarhvetjandi  verkefni  á öllum stigum.

Upplýsingamennt

Aðalnámskrá grunnskóla 2013„Í upplýsinga- og tæknimennt er unnið upplýsinga- og miðlalæsi, sem þverfaglegt námssvið. Unnin eru raunhæf verkefni sem samþættast sem flestum námsgreinum og námssviðum.“

Kennsla í upplýsingamennt:

  • Sveigjanlegar 20 kennslustundir á viku (ekki fastir tímar á stundaskrá) hjá Jóhönnu Hjartardóttur og skólasafnskennara (Guðmunda H. Guðlaugsdóttir).
  • Samvinna við kennara í 1.-10. bekk, í flestum greinum.
  • Öflun og úrvinnsla upplýsinga í verkefnavinnu.
  • Fjölbreyttar úrvinnsluleiðir í tölvuvinnu  við verkefnavinnu.
  • Stutt námskeið í tölvum og á skólasafni fyrir nemendur í ákveðnum færniþáttum.

Viðburðir
Skólasafnið stendur fyrir árlegum rithöfundakynningum og skipuleggur skólasafnskennari  ýmsa viðburði í skólanum; eins og bangsadaga, lestrarhvetjandi verkefni, getraunir, opið hús og bókmenntadagskrár.

Starfmenn

Á skólasafninu starfar einn kennari með menntun í bókasafns- og upplýsingafræði: Guðmunda H. Guðlaugsdóttir sem er umsjónarmaður safnsins og sér um kennslu í upplýsingamennt.

Opnunartími

mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga  kl. 8:10–15:30, miðvikudaga og föstudaga kl. 8:10–14:30.