Edukacja szkolna w czasie epidemii COVID-19

Dyrektor Służby Zdrowia oraz Główny epidemiolog podkreślają znaczenie kontynuowania przez dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych udziału w zajęciach mimo obowiązujących ograniczeń w działalności szkół.
Potrzeba ograniczenia rozwoju epidemii COVID-19 jest oczywista dla wszystkich. Celem działań jest zwiększenie szansy na to, by system zdrowotny mógł udzielić pomocy osobom, które zachorują na COVID-19 na Islandii oraz mógł dalej oferować inne pilne usługi.
W opinii Głównego epidemiologa zarażenie się od małego dziecka jest znacznie mniej prawdopodobne niż od dorosłego, jako że krajowe oraz nordyckie badania wykazują, że u dzieci rzadko dochodzi do zakażenia. Można więc założyć, że nie ma podstaw do ograniczania w większym stopniu działalności szkół w celu przeciwdziałania epidemii.
Sytuacja jest wnikliwie monitorowana i Dyrektor Służby Zdrowia oraz Główny epidemiolog chcą przekazać następujące informacje dyrektorom szkół, nauczycielom, pracownikom oraz rodzicom dzieci przedszkolnych i szkolnych:
• Zdrowe dzieci powinny w dalszym ciągu uczęszczać do swojej szkoły. Edukacja jest dla nich ważna, tak samo jak aktywność i opieka z nią związane.
• Nauczyciele i pracownicy szkół znajdują się obecnie na pierwszej linii walki z wirusem. Szkoły stanowią ważne ogniwo naszego społeczeństwa i wkład społeczności szkolnej jest w tym kontekście bardzo cenny. Sytuacja jest skomplikowana i wymaga od wszystkich zastosowania urozmaiconych środków, wytrwałości i elastyczności.
• Nauczyciele i pracownicy w grupach ryzyka powinni zachować szczególną ostrożność, a szkoły działać według planów interwencyjnych w przypadku podejrzenia zakażenia.

Þórólfur Guðnason, Główny epidemiolog
Alma D. Möller, Dyrektor Służby Zdrowia

Posted in Fréttaflokkur.