Stefna í námsmati

  • Í október – Forráðamenn og nemendur mæta í viðtal til umsjónarkennara. Upplýsingar veittar um félagslega stöðu nemandans og farið yfir sjálsmat/markmiðasetningu nemenda. Sérgreinakennarar eru til viðtals ef þess er óskað.

  • Í janúar/febrúar – skriflegt námsmat gefið út á Mentor þar sem metin er hæfni á vitnisburðarblaði sem og lykilhæfni (frammistöðumat) eftir haustönnina. Forráðamenn og nemendur mæta í viðtal til umsjónarkennara. Sérgreinakennarar eru til viðtals ef þess er óskað.

  • Við skólalok  í  júní – Skriflegt námsmat gefið út á Mentor þar sem metin er hæfni á vitnisburðarblaði sem og lykilhæfni (frammistöðumat) eftir vorönnina.